France Bleu RCFM
06:00-08:00 - 6h/8h - Matinamora
06:00 - Le journal de 6h
06:15 - U nutiziale di 6h15
06:30 - Journal France Bleu
06:45 - U nutiziale di 6h45
07:00 - Le journal de 7h
07:20 - U nutiziale di 7h15
07:30 - Journal France Bleu
07:45 - U nutiziale di 7h45
08:00-09:00 - 8h/9h - Le forum
08:00 - Le journal de 8h
08:15 - Le forum
08:15 - U nutizialettu di 8h15
09:00-10:00 - 9h/10h - Les experts
09:00 - Le journal de 9h
09:05 - Les experts : Consommer différemment grâce à l’autonomie alimentaire
Cécilia Cantelli
10:00-11:00 - 10h/11h - Sulidarità
10:00 - Le flash de 10h
10:54 - Un ghjornu, una canzona : Serge Vacca - U core di Galway
Marc Andria Castellani
11:00-12:00 - 11h/12h - Aiò ! Ghjoca !
11:00 - Le flash de 11h
12:00-13:00 - 12h/13h - In casa nostra
12:00 - Le journal de 12h
12:30 - Le flash de 12h30
13:00-19:00 - 13h/19h - Musica nostra
14:00 - SpartiLingua - Invitation au voyage
16:00 - Le flash de 16h
17:00 - Le journal de 17h
18:00 - Le journal de 18h